“HITTEL ÉS SZAKÉRTELEMMEL”

Gyermekjólét - gyermekvédelem

A gyermekekről gondoskodni az egyik legfontosabb feladat közös jövőnk érdekében. A gyermekes családok felkarolása, a gyermekek jólétének megteremtése és problémáiknak a Szeretetszolgálat keretében történő felvállalása, a szociális szolgáltatási formákkal azonos hangsúllyal, azonban jelenleg még - arányaiban - kevesebb szolgáltatás és intézmény működtetésével folyik. Ennek döntően az az oka, hogy ezen szolgáltatások biztosítása új keletű a szeretetszolgálat berkein belül, s mindössze néhány éves múltra tekint vissza, azonban a tevékenységek köre és az ellátottak létszáma folyamatos emelkedést mutat.

A gyermekek ellátásában két eszme vezérel minket: egyrészről Jézus szeretetparancsa, másrészről a gyermekek minden felett álló érdekeinek tiszteletben tartása. A végzett feladatok köre a kisgyermekek napközbeni ellátásától, a családok átmeneti elhelyezésén keresztül, a gyermekek tartós gondozásának és ellátásának biztosításáig terjed, mellyel több felmerülő igényt és szükségletet is képesek vagyunk kielégíteni. A szerteágazó tevékenységek közös pontja, hogy azokat szoros együttműködésben végezzük a területen működő állami, önkormányzati és más egyházi, vagy civil intézményekkel és szervekkel.

A szülők munkaerő-piaci részvételének egyik döntő fontosságú eleme a kisgyermekek napközbeni felügyeletének biztosítása. A szülő napi munkája közben biztos lehet abban, hogy gyermekét szeretetteljes környezetben gondozzák és nevelik munkatársaink, mely komoly hatással van későbbi iskolai karrierjére, önálló életére. Kiemelten fontos, hogy biztos alapon nyugodjon a gyermeki fejlődés, hiszen csak kiegyensúlyozott gyermekkor eredményez sikeres felnőttkori életet. Épp ezért igyekszünk minden olyan tevékenységet, eszközt és cselekvést pótolni, melyet a család nem, vagy nem megfelelően képes a gyermek számára biztosítani.

Az elmúlt évek gazdasági visszaesése, a hitelválság, valamint ezek járulékos következményei megnövelték a lakhatási problémákkal küzdő családok számát. A gyermek fejlődésének egyik döntő fontosságú eleme a biztonságos otthon és a családias közeg megléte. A rászorulók számára lakhatás biztosító családok átmeneti otthonaiban a gyermekek és szüleik hosszabb távú, akár másfél éves elhelyezést is nyerhetnek, mely időtartam alkalmas lehet arra, hogy a család megerősödjön, majd önálló lakhatását ismét biztosítani tudja.

Sajnos adódnak olyan élethelyzetek, melyek bekövetkezésekor a gyermek nem nevelkedhet tovább vérszerinti családjában. Ebben a gyermek számára igen megterhelő helyzetben kiemelten fontos, hogy a megélt traumákat és nehézségeket minél gyorsabban feldolgozhassa és a gondozás képes legyen pótolni a család és az otthon melegét. Mindezért működtet ünk nevelő szülői hálózatokat, melyek szeretetteljes gondozással állnak a gyermekek rendelkezésére, elsősorban azon dolgozva, hogy a gyermekek élete rendeződjön és újra visszatérhessenek vérszerinti családjukba.

Lap tetejére