“HITTEL ÉS SZAKÉRTELEMMEL”

SZOCIÁLIS MUNKÁSSÁGUNK

A Baptista Szeretetszolgálat szociális tevékenysége lefedi az ország területét, felvállalva mind az idős, a hajléktalan, a pszichiátriai- és szenvedélybeteg, mind a fogyatékkal élő személyek gondozását, a gyermekek és gyermekes családok ellátását is.

 

 

Ha a nem szakmabeli embereket az utcán megkérdezzük, mit is tudnak a Baptista Szeretetszolgálatról, akkor általában a természeti katasztrófák során nyújtott segítséget, a felépített árvaházakat és esetleg a jelképes örökbefogadást említik első körben. Ugyanakkor ezen kiemelkedő tevékenységek mellett a Baptista Szeretetszolgálat  jelentős szerepet vállal a gyermekjóléti-, gyermekvédelmi és szociális ellátások területén is, sok esetben önkormányzati kötelező feladatokat is átvállalva.

 

  • IDŐS ELLÁTÁS

  • HAJLÉKTALAN ELLÁTÁS

  • FOGYATÉKKAL ÉLŐK

 

 

A Szeretetszolgálat hazánk egyik legnagyobb egyházi fenntartójaként a jószolgálati tevékenységével összhangban a szegények és rászorulók megsegítése érdekében döntött a szociális közfeladatok ellátásáról. Szolgálatunk során az úgynevezett szakmai jogszabályokban, a Szociális és a Gyermekvédelmi törvényekben felsorolt, majdnem valamennyi ellátási típust biztosítjuk intézményeinken keresztül már hosszú évek óta. A saját alapítású intézmények mellett jelentős számú, az önkormányzatoktól és más fenntartóktól (civil és egyházi szervezetektől) átvett ellátásokkal bővült a szolgáltatási palettánk. Tevékenységünk lefedi az ország területét, felvállalva mind az idős, a hajléktalan, a pszichiátriai- és szenvedélybeteg, mind a fogyatékkal élő személyek gondozását, a gyermekek és gyermekes családok ellátását.

 

 

A gyermekjóléti-, gyermekvédelmi és szociális intézményrendszer hálózatban történő működtetésére tett törekvéseink alapján a 2013-as év kiemelt feladata volt, hogy az intézmények munkatársai magas színvonalon megszervezett szakmai tudásbázissal rendelkezzenek. Ennek érdekében létrehoztuk a Szociális Intézményfenntartó Központot, amely az intézmények felelős munkáját tudja központilag támogatni. Különösen fontos ez a szakmai környezet jelenleg is folyamatos változása mellett. A szakterületek napi munkája rendszeres alkalmazkodást és gyakori megújulási készséget követel meg az abban dolgozó szakemberektől, melyhez megfelelő támogató hátteret nyújt a Központ. A módszertani feladatokon túlmenően a folyamatos modernizálás, minőségbiztosítás és hatékony működtetés ösztönzése is kulcsfeladatunk. A keresztyén értékrend megtartásával a baptista szociális gondoskodás hagyományainak ápolását sikerült megvalósítani a jogszerű működtetés betartásával, melyet a belső monitoring és az intézmények éves beszámolója is visszatükrözött.

 

 

2013-ban valósult meg először az intézmények egymás közötti, illetve a központi irá- nyítás és az intézmények viszonylatában működő, magas szintű és gyakorlati értékekre alapozó együttműködés, amellyel már régóta fennálló igény került kielégítésre. A Szeretetszolgálat fenntartásában lévő összes oktatási, gyermekjóléti-, gyermekvédelmi és szociális intézmény részvételével megrendezett országos vezetői konferencia az előadások és a műhelymunkák révén elősegítette a szakterületek összefonódó elemeinek felszínre kerülését, a lehetőségeket maximálisan kiaknázó közös feladatellátás megszervezésének elindítását, amely biztosítani képes a komplexitást a Szeretetszolgálat rendszerében. A júniusi országos konferencia további lendületet adott a résztvevők számára, mind a társterületekkel közös pontok mentén történő együttműködésre, mind pedig arra, hogy személyre szóló igényeket fogalmazzanak meg a jövőbeni szakmai szempontú kihívásokra. Ennek eredményeként került sor többek között célcsoport specifikus szakmai műhely elindítására (pl. hajléktalan ellátásban – érzékenyítést és továbbképzést szolgáló tréning), aktuális kérdéskörre fókuszáló szakmai megbeszélésekre (pl. házi segítségnyújtásban – helyszíni ellenőrzésre felkészülés), egységes fenntartói dokumentumok elkészítésére (pl. Térítési díj szabályzat), szakmai híradások erősítésére (pl. intézményi levelezőlista, módszertani hírek), továbbá egyedi kérdések megválaszolására (pl. személyes tanácsadás, hivatalos állásfoglalások megkérése).

 

Intézményi szinteken jelentős előrelépéseket könyvelhettünk el, egyrészt pályázati úton befogadást nyert új ellátások indulásával (családi napközik, házi segítségnyújtás, étkeztetés, családok átmeneti otthona), másrészt pedig a már meglévő intézmények átalakulásával és szolgáltatásaik kiterjesztésével (lakóotthonból támogatott lakhatás, étkeztetés ellátási területének jelentős bővülése). A minőségi szakmai munka előtérbe helyezése mellett a finanszírozás és költségvetés egyensúlyának megtartása intézményi átszervezéseket is indokolttá tett, amely az ellátottak és az ellátásban dolgozó munkatársak számára is pozitív eredménnyel zárult, megalapozva a további biztonságos feladatellátást.

 

Lap tetejére