“HITTEL ÉS SZAKÉRTELEMMEL”

Idősellátás

Az idős emberek ellátása az egyik legrégebbi eleme a társadalmi gondoskodásnak, szociális ellátásnak. A kor előrehaladtával az ember lelki, és egészségi állapota megváltozik és bár ez a változás minden embernél más és más, általában az idő múlásával mindenkinél jelentkezik, melynek következtében egyre nagyobb mértékben van szüksége segítségre.

Az öregedés folyamata nagyon változatos lehet. Jó esetben a már nem dolgozó, nyugdíjas emberek a rendelkezésükre álló szabadidőt számukra kedves és fontos tevékenységekkel töltik el, hobbijuknak áldoznak, utaznak, társaságba járnak, unokáznak, kertészkednek, stb.. Ezeknek az embereknek az élete, különösen, ha nem nehezítik komolyabb egészségügyi problémák örömteli és boldog.

Sajnos ugyanakkor sokaknak a nyugdíjas évek nem hozzák meg a korábban, még az aktív munka időszakában gyakran emlegetett és vágyott felhőtlen, nyugodt, kötetlen életérzést. Sokan a nyugdíjjal elvesztik életük addigi közegét, és rendezőelvét, aminek helyébe nem kerül más, így a hirtelen megnövekedett szabadidővel nem tudnak mit kezdeni. Ilyenkor gyakorta alakul ki a feleslegesség érzése. Sok nyugdíjas úgy gondolja, csupán terhet jelent szerettei számára. Az ilyenkor magába forduló, a külvilággal egyre kevesebb kapcsolatot tartó idős emberek világa beszűkül, állapotuk mind mentális, mind fizikai értelemben hanyatlik. Ezt erősíthetik fel az időskorral szinte törvényszerűen együtt járó betegségek, egészségügyi problémák, melyek egyre jobban akadályozzák a korábban megszokott tevékenységeket, életformát.

Általánosan igaz, hogy idősebbé válva csökken a teljesítő képesség, romlanak az érzékszervek, gyengül a látás, a hallás, mely változások egyúttal erősítik a biztonság, a rend és változatlanság iránti igény felerősödését, melynek egyik legfontosabb terepe a múlt. Az idősödő ember egyre többször gondol a múltra, bizonyos esetekben a múlt és a jelen össze is keveredik, egyre fontosabbak a korábbi éveket, a fiatalságot, a „boldog időket” felidéző tárgyak, emlékek. A megszokotthoz, ismerthez való egyre erősebb ragaszkodás mellett egyre kevésbé értik a jelent, annak működését, az emberek megváltozott szokásait, viselkedését. Nehezen tudják kontrollálni a számukra ismeretlen új környezetet, attól idegenkednek, nehezen tanulnak meg például használni új eszközöket, még ha azok segítségükre is lennének a mindennapi életben. Mindezek miatt egyre kiszolgáltatottabbá válnak, segítségre szorulnak.

Ez a segítség jó esetben családjukból, szűkebb környezetükből, számukra ismert és szeretett emberektől érkezik. A megváltozott életforma következtében azonban ezek a mikroközösségek a folyamatos támogatásra, gondozásra egyre kevésbé képesek, az ezzel együtt járó nehézségek pedig sokszor magát a család épségét is veszélyeztetik. Ugyancsak gyakori, különösen azokon a településeken, településrészeken, ahonnan a fiatalok a megélhetés reményében elköltöznek, hogy ezek az idős emberek egyedül maradnak, s a távolság szintén lehetetlenné teszi az egyre több törődést igénylő idősek ellátását.

A Baptista Szeretetszolgálat ebben kíván segítséget nyújtani. Kiterjedt házi segítségnyújtó szolgálatunk lehetővé teszi, hogy munkatársaink közel 8.000, otthonélő, segítségre szoruló idős embert látogasson meg naponta. A szolgáltatás keretében otthonukban nyújtanak közvetlenül segítséget. Elvégzik a hajlott korú ember minden napos teendőinek segítését, a bevásárlástól, a személyes higiéné biztosításán keresztül, apróbb hivatalos ügyek intézéséig (csekk feladás, gyógyszer kiváltás, stb.). Segítenek környezetük, lakásuk tisztán tartásában, ruházatuk mosásában.

Segítséget nyújtnak a különböző szolgáltatások igénybevételéhez, szakrendelésre kíséréssel, a különböző szociális támogatásokhoz való hozzáférés megkönnyítésével. A szolgáltatás kapcsolatot tart és együttműködik a háziorvosokkal, az egészségügyi és szociális alap- és szakellátást nyújtó intézményekkel is. Munkájuk nagymértékben hozzájárul ahhoz, hogy az idősek otthonába költözésre tényleg csak a legvégső esetben kerüljön sor, és ameddig csak lehetséges gondozottjaink a saját, megszokott környezetükben élhessenek.

Ugyanakkor sok ember életében eljön az az idő, amikor az otthoni gondoskodás többé nem elegendő, nem megfelelő. Ekkor kerül sor az idősek otthonába költözésre. A Baptista Szeretetszolgálat ilyen intézményt is fenntart Pécsett és Gárdonyban, ahol igyekszünk a lehető legmagasabb színvonalon ellátni azokat, akik minket választottak.

Mint azt a demográfiai előrejelzések is mutatják, Európa egyik legnagyobb jövőbeli kihívását a társadalom elöregedése jelenti. Magyarországon, noha hazánk közepesen elöregedő országnak mondható és a probléma nem olyan mértékű, mint mondjuk Németországban, szintén komoly nehézségeket okoz és fog okozni a jövőben e sajátos demográfiai jelenség. A KSH előrejelzései szerint 2060-ra, a ma a teljes népesség 17,2%-át kitevő 65 év felettiek aránya elérheti a 30%-ot is. A 2014-ben 4%-ot képviselő 85 év felettiek aránya pedig, szintén 2060-ra, akár 13% is lehet. Az aktív, kereső korosztály arányának csökkenése és a segítségre szoruló idősek arányának növekedése komoly ellátási terhet ró a társadalomra, a segítő szervezetek jelentősége ezért egyre jobban megnő.

A Baptista Szeretetszolgálat munkatársaiként azon dolgozunk, hogy erre a kihívásra hatékony, és eredményes szolgáltatásokkal tudjunk választ adni.

Lap tetejére